Cookie-instellingen
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Enkele daarvan zijn essentieel (bijv. voor het winkelmandje), terwijl andere ons helpen om ons online aanbod te verbeteren en economisch te exploiteren. U kunt deze cookies accepteren of weigeren door te klikken op “Alleen essentiële cookies accepteren”. Eveneens kan u deze instellingen op elk moment oproepen en later op elk moment afmelden (bijvoorbeeld via de voettekst op onze website). Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Aanbiedingen voor zakelijke klanten. Alle prijzen excl. btw.
Naar de winkel voor particulieren.
Nederlands
OTTO Office Logo
- Alles voor uw kantoor!

Afvalverwijdering

De beste manier is naadloze afvalverwerking

Onaangename dingen zijn vaak het gemakkelijkst aan te pakken in bedrijven door het comfortniveau van het doen van de juiste dingen te verhogen. Als het gaat om afvalverwijdering is het bijvoorbeeld het fenomeen dat vuilnisbakken (of afvalmanden, sanitaire zakken, vuilniszakken, etc.) absoluut op de juiste plaats moeten staan: altijd op de plaats waar het afval ontstaat en moet worden weggegooid. Een typisch voorbeeld is het koffiefilter van de koffieapparaat. Als er geen afvalverwijdering voor wordt georganiseerd, d.w.z. dat er een afvalbak wordt voorzien, dan komt het gebruikte filter meestal in de gootsteen terecht. Vooral als het gaat om het scheiden van afval is een duidelijk gestructureerde en overzichtelijke afvalverwerking nog steeds de meest succesvolle methode. Het is zelfs het beste om gekleurde hulpmiddelen te gebruiken, zoals een gele afvalbak waarin de gele afvalzak voor recyclebare materialen wordt opgehangen. Bij het afvoeren van afval is het belangrijk om niet te vergeten hoe het restafval verder moet worden afgevoerd.  De asbak is bijna een kleine afvalbak voor sigarettenpeuken op de tafel of voor de balkondeur, die snel kan vollopen. Voordat het overloopt, moet het duidelijk zijn waar het ledigen plaatsvindt.

Vernietiging van het afval

Soortgelijke dingen gelden voor alle andere rotzooi. De afvalverwijdering zou onvolledig zijn als de inhoud van de volledige afvalbak niet ergens zou kunnen worden verwijderd. Dit moet onmiskenbaar duidelijk zijn en tegelijkertijd zo handig als schoenpoetsmachines, anders komt het papier nog steeds naast het mandje terecht.

Soms kan echter ook de ophoping van afval naast het apparaat voor afvalverwijdering al een hulp zijn. Gespot, bijvoorbeeld, in een zeer landelijk gebied van Denemarken, was een groot vangnet voor afval dat blijkbaar automobilisten en andere inzittenden regelmatig proberen te raken. Ze bewaren het afval voor deze gelegenheid en gooien het niet vooraf in het bos. Dit voorbeeld bewijst hoe belangrijk psychologie is voor het rotzooien. Voor de industriële psychologie lijkt afvalbeheer nog steeds een marginale kwestie te zijn. Er zijn echter veel aspecten van de bevordering van de gezondheid op de werkplek die hier aan het licht komen. Ook hier wordt vaak geconstateerd dat het gebruik van producten op het gebied van werkveiligheid & -gezondheid een probleem is van zowel de praktische uitvoering als de acceptatie. Het gebruik van werkhandschoenen, waarbij men niet direct een ernstig gevaar voor de vingers herkent, is voor veel werknemers moeilijk. Zelfs superieuren nemen dergelijke aspecten vaak alleen serieus als ze getuige zijn geweest van ernstige verwondingen of als ze er fel op zijn gewezen, anders zouden ze hun managementstatus verliezen. In sommige gevallen moeten hier vergelijkbare lange afstanden worden afgelegd als in het geval van afvalverwijdering. Het bestaan van een reinigingsdienst zorgt er vaak voor dat het hele systeem van afvalverwijdering nauwelijks door de individuele werknemer wordt geregistreerd. Tegelijkertijd kan het personeel voor ruimteonderhoud slechts één onderdeel van de afvalverwijderingsketen vormen. De waardering van dit werk moet worden aangepakt om de processen van afvalverwijdering te optimaliseren.

Vuilniswet

Wat soms over het hoofd wordt gezien door werknemers in bedrijven is dat er een aantal wettelijke bepalingen (voorschriften, wetten) zijn die de afvalverwijdering in bedrijven in het bijzonder regelen. Daar kan men de aanmatiging van de toezichthouder verkeerd opvatten als overdreven aanmatiging - de wetten die hij ook niet kan passeren. De volgende rechtsgrondslagen zijn onder andere verantwoordelijk voor de regelgeving:

  • Verzending van afval
  • Richtlijnenverordening
  • Verwijderingsspecialist Operatieverordening
  • Vervoersvergunning
  • Circulatiewet economie
  • EU-richtlijnen

De Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2008/98/EG heeft bijvoorbeeld ook invloed op de manier waarop met afval wordt omgegaan. In de wetten, verordeningen en richtlijnen wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, maar ook tussen afval voor nuttige toepassing en afval voor verwijdering. Sommige bedrijven proberen het begrip van correcte afvalverwijdering te bevorderen door het verstrekken van informatiebladen voor werknemers.


OTTO Office - Alles voor uw kantoor!